DOKTORGRADER

Riktig prising av veibruk

7. okt. 2003 - 15:47

I avhandlingen ser han spesielt på kostnadskomponenten veislitasje og framholder at den prisen som veibrukere betaler for å benytte veinettet, bør gjenspeile de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til veibruk.

I europeisk transportpolitikk er man opptatt av å oppnå en rettferdig og effektiv prispolitikk for transporttjenester. Prinsippet om at alle transportgrener skal ha priser som reflekterer de marginale samfunnsøkonomiske kostnadene, er slått fast i flere sentrale policy-erklæringer.

For å skaffe et nødvendig informasjonsgrunnlag før en iverksetter en slik politikk, er det satt i gang store europeiske forskningsprogrammer. Fokuset er i hovedsak rettet mot å få et bedre grep om størrelsen på fire sentrale kostnadskomponenter som er relevante for avgiftspolitikken.

Disse fire komponentene er veislitasje, ulykker, miljøbelastninger og tidsbruk i kø. Det siste elementet er mest relevant i bystrøk og på deler av det sentrale europeiske veinettet. De andre elementene vil også være relevante utenfor tett trafikkerte deler av veinettet.

Hjelle ser på etableringen av et fundament for å gjennomføre en samfunnsøkonomisk riktig prising av veibruk. Dels gjøres dette ved å bringe fram nye tall for hvor store samfunnets kostnader knyttet til veibruk er, og dels evalueres hensiktsmessigheten av ulike avgiftsinstrumenter. I arbeidet har Hjelle utviklet en modell for veislitasje. Modellen kan benyttes til å beregne marginale veislitasjekostnader.

Avhandlingen har tittelen «A foundation of Road User Charges / Et fundament for vegbruksavgifter». Arbeidet er utført med veiledning fra Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, med professor Tore Sager som hovedveileder og professor Ivar Horvli som medveileder. Arbeidet er finansiert av Høgskolen i Molde.

Harald M. Hjelle er cand.polit. i sosialøkonomi (1989) fra Samfunnsøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, og disputerte for graden dr. ing. ved NTNU 5. september. Han er ansatt som amanuensis i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Molde.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.