Riktig påstand

klima

Som forfatter av Leipzig-deklarasjonen om globale klimaforandringer, vil jeg gjerne kommentere et innlegg fra professor Ingolf Kanestrøm i TU nr. 27/02 under overskriften "Uriktig påstand". Han har sitert korrekt fra deklarasjonen, og dette takker jeg ham for. Men de problemer han anfører for satellitt-temperatur-dataene, ble korrigert i 1999.

Alt vi sa i 1995 på Leipzig-konferansen er derfor fremdeles gyldig.

Spesielt støtter vi fortsatt påstanden "...climate specialists agree that actual observations from both weather satellites and [independent] balloon-borne radiosondes show no current warming [trend] whatsoever -- in direct contradiction to computer model results." Dette resultatet har siden, i rikt monn, blitt bekreftet gjennom 7 ytterligere år med observasjoner, og i 2 rapporter fra U.S. National Academy of Sciences i januar 2000 og juni 2001.

De vitenskapelige panelene forklarte ikke årsaken til forskjellene mellom observasjoner og datamaskinmodeller, men den mest sannsynlige årsaken er at de teoretiske klimamodellene ikke tar hensyn til viktige prosesser i atmosfæren. En slik prosess er den negative tilbakekobling, som forårsakes av en økning i skydekket, når drivhuseffekten forsøker å oppvarme havoverflaten. Klimamodeller mangler den romlige dataoppløsning som behøves for å behandle skyer, og spesielt ikke de detaljerte fysiske prosesser som inngår i skydannelse.

Selv om vi aksepterer påstanden om økt drivhuseffekt fra en økning i atmosfærisk karbondioksid (og andre forbindelser), er den nåværende menneskelige påvirkning på klimaet tilsynelatende neglisjerbar, og kan forventes å forbli slik i mange tiår fremover. Vi finner det vanskelig å forstå den overdrevne bekymring mange land har for denne beskjedne globale oppvarming, og den villighet mange land har for å gjøre enorme økonomiske forsakelser, når de aktuelle observasjoner gir så liten støtte til de teoretiske spekulasjoner om en snarlig menneskeskapt global oppvarming og de katastrofer det skal avstedkomme. Det finnes så mange flere aktverdige måter å bruke euro, dollar og kroner på.

S. Fred Singer

Professor emeritus i miljøvitenskap

University of Virginia, USA

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå