RIKSVEI 70

Riksvei 70: Nå er konkurransen om ny bru over Driva lyst ut

Statens vegvesen har nå kommet med konkurransen for å bygge ny bru over elva Driva i Sunndal kommune.

Elva Driva med dagens Elverhøy bru og gang- og sykkelbrua.
Elva Driva med dagens Elverhøy bru og gang- og sykkelbrua. Foto: Statens vegvesen
5. des. 2022 - 07:35

Riksvei 70 krysser i dag elven Driva på Elverhøy bru fra 1941, en bjelkebru i betong. Parallelt går det en gang- og sykkelbru som er bygd i 1982. Disse bruene skal rives når ny Elverhøy bru er ferdigstilt.

– Vi gleder oss til å få på plass ny bru med bedre fremkommelighet, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Omtrent slik vil området rundt Elverhøybrua se ut når prosjektet er ferdig. <i>Illustrasjon:  Rambøll</i>
Omtrent slik vil området rundt Elverhøybrua se ut når prosjektet er ferdig. Illustrasjon:  Rambøll

Med støtte fra Innovasjon Norge har Statens vegvesen inngått et samarbeid med Prodtex Industrier for et FoU-prosjekt med automatisert lasersveising. For dette prosjektet innebærer det at bruoverbygningen av stål vil bli fraktet til Elverhøy og sammenstilt der, før den blir fraktet til brustedet. Det innebærer noen restriksjoner i arbeidene før
bruoverbygningen er montert på fundamentene. Pilarene/landkarene må være ferdigstilt til bruoverbygningen skal monteres.

Ny Elverhøy bru skal bygges nedstrøms og nært ved dagens Elverhøybru, for riksvei 70 skal ikke flyttes mer enn nødvendig. Området nordøst for dagens bru skal også
stabiliseres med en motfylling som også skal fungere som erosjonssikring.

Entreprisen omfatter etablering av underbygning for ny bru, med landkar i akse 1 og 5 samt pilarer i akse 2-4. Begge deler skal fundamenteres på pæler og det skal bygges en spuntkasse rundt pilar i akse 3. Det trengs anleggsfyllinger i Driva for pelespuntarbeidene, og plastring ved pilarene i akse 2-4.

Entreprisen omfatter også betongarbeid på bruoverbygningen og brurekkverk.

Modell av kjørebanen på ny bru. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Modell av kjørebanen på ny bru. Illustrasjon:  Statens vegvesen

I tillegg blir det ny riksvei 70 på cirka 150 meter på hver side av den nye brua, ny kryssløsning for fylkesvei 6138 Hovenvegen og den kommunale Grøavegen. Det innebærer å bygge 300 meter med ny fylkesvei 6138.

Området nordøst for brua skal områdestabiliseres og erosjonssikres.
En mindre bolig, en trippel garasje og en vaktbu fra andre verdenskrig skal rives, samt altså eksisterende Elverhøybru og gangbru.

Her er det kvikkleire

Ved dagens Elverhøy bru viser grunnundersøkelsene faste sandige og grusige masser ned til fire-fem under overflaten. Under det, heter det i konkurransegrunnlaget, er det påvist sensitiv og kvikk leire ned til cirka 15 meters dybde og under dette igjen fastere og grovere materiale.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Berg er ikke funnet. I elveløpet er kvikkleira påvist cirka 0,5-1 meter under elvebunnen.

Prosjektet omfatter følgende hovedmengder (anslag):

 • Sprengt stein til fylling: 24.700 m3
 • Jordmasser/utskiftingsmasser: 12.200 m3
 • 24 kummer
 • 600 meter vannledning
 • 600 meter spillvannsledning
 • Plastring: 6000 m2
 • Natursteinsmur: 130 m2
 • Slitelag: 10.800 m2
 • 900 meter rekkverk
 • Betong: 460 m3
 • Armering: 85 tonn

Sluttdato er satt til 28. juni 2024.

Vegvesenet arrangerer digital tilbudskonferanse 9. desember. Tilbudsfrist er 2. januar.

E16 ved Løkjisberget Vestre Slidre i Valdres, før utbyggingen.
Les også

Ruster opp E16: Her kommer det en skjæring på 36 meter

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.