ARKIVNYHETER

Riksveg 282 i Drammen bygges om

Selv på en snørik vinterdag er forholdene for fotgjengere akseptable på høyre side av Holmestradveien. På venstre side er de håpløse. Nå skal det rettes på, anbudsfristen går ut 26. mai.
Selv på en snørik vinterdag er forholdene for fotgjengere akseptable på høyre side av Holmestradveien. På venstre side er de håpløse. Nå skal det rettes på, anbudsfristen går ut 26. mai. Bilde: Anders Haakonsen
3. apr. 2009 - 08:29

Den aktuelle strekningen er 1 100 meter lang. Den var en del av E 18 fram til Kleivene tunnel ble åpnet i 1978. Etter at vegen mistet de grønne europavegskiltene har den fungert som innfartsåre til Drammen fra sør. Fremdeles bærer den preg av at den opprinnelig ble prosjektert for å slippe bilene fortest mulig fram uten for mye tanke på de som bor langs den.

Nå som E 18 gjennom Drammen er fullført, regner Vegvesenet med at trafikken på Holmestrandveien etter hvert blir halvert. Det er mer nærliggende å kjøre til og fra Drammen på E 18 via Bangeløkka. I den forbindelse skal vegen gjøres smalere for å gi bedre plass til myke trafikanter. På hele den 1 100 meter lange strekningen skal det anlegges ny gang/sykkelveg langs vestsiden av vegen. Her er det vanskelige forhold for myke trafikanter i dag. Et par steder flyter vegen delvis sammen med industriområder.

På østsiden av Holmestrandveien er det allerede gang/sykkelveg på halvparten av den aktuelle strekningen. Denne skal nå oppgraderes. Det blir bedre overbygning og ny beplantning på rabatten mellom gang/sykkelvegen og kjørebanen. På resten av strekningen blir det ikke noe tilbud til myke trafikanter på den siden av vegen. Det er det heller ikke behov for, det er ingen bebyggelse der.

Arbeidet blir ikke avsluttet før høsten neste år. Trafikkavviklingen blir komplisert, ikke minst fordi det er mye industri i området. Dessuten er det mye kabler og ledninger i bakken som må legges om.

Entreprisen omfatter også riving av et hus på Frydenhaug hvor Vegvesenets prosjektkontor for E 18 holder til. Fremdeles gjenstår mye kontorarbeid, men når dette er avsluttet, er det ikke lenger behov for huset.

Tomten huset står på er omgitt av spuntvegger som stikker opp av skråningen langs E 18 som en skjemmende utvekst. Når huset er revet, skal entreprenøren fjerne spuntveggen og massene som holdes på plass av den. Det skal også sprenges noe fjell for å få en jevn skråning mot E 18.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.