NYHETER

Riksveg 110 i Fredrikstad får fire felt

Riksveg 110 er hovedvegen til Fredrikstad fra nord. Den har to felt og en årsdøgntrafikk på opptil 27 000! Nå skal den få to sårt tiltrengte felt til. 27. mai er datoen å merke seg for dem som er interessert i oppdraget.

Den vel 100 meter lange brua over Seutelva skal rives og erstattes med fire-feltsbru. Interesserte entreprenører må gi anbud innen 27. mai. (Foto: Google)
Den vel 100 meter lange brua over Seutelva skal rives og erstattes med fire-feltsbru. Interesserte entreprenører må gi anbud innen 27. mai. (Foto: Google)
8. apr. 2015 - 00:00

Strekningen som skal utvides er 1 400 meter lang. Ytterpunktene er Simo og Ørebekk - to rundkjøringer hvor riksveg 110 møter fylkesvegene 108 og 413.

Mellom Simo og Ørebekk er det en tredje rundkjøring hvor riksveg 110 møter fylkesveg 117, også kjent som Storveien. Her blir det et to-planskryss. Riksveg 110 skal gå på det nederste planet. På planet over blir det en ny rundkjøring hvor det blir forbindelse mellom riksveg 110 og fylkesveg 117.

 

Industribygg blir revet

Mest trafikk er det mellom fylkesvegene 108 og 117. Her blir trafikken på riksveg 110 lagt om på en midlertidig veg i anleggstiden. Denne vegen skal gå over et område på vestsiden av nåværende veg hvor det er mange gamle industribygg i dag. Disse blir nå revet. Når fire-feltsvegen er ferdig, skal det reises nye bygninger i dette området.

Nord for industribyggene krysser riksveg 110 Seutelva. Her skal det bygges en helt ny bru.

- Den gamle brua er for dårlig fundamentert til at vi kunne kan sjansen på å utvide den, sier byggeleder Per Lyder Nyland i Region øst. - I stedet skal vi rive den og bygge en helt ny bru i samme trasé. I anleggstiden skal trafikken gå på to interimsbruer, en for motorisert trafikk og en for fotgjengere og syklister. Bygging av interimsbruene inngår i entreprisen. Begge blir vel 100 meter lange, sier Nyland.

 

675 millioner

Mellom fylkesvegene 117 og 413 skal trafikken på riksveg 110 ledes over på en lokalveg i anleggstiden. Den har dårligere kapasitet enn riksvegen, men trafikken er også mindre enn nærmere sentrum. Årsdøgntrafikken ligger på rundt 17 000.

Multiconsult har stått for prosjekteringen av utvidelsen av riksveg 110. De totale omkostningene er beregnet til 675 millioner 2014-kroner. Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma, som fikk klarsignal av Stortinget 5. mars i år. Pakken er kostnadsberegnet til 1,2 milliarder kroner. Bortimot halvparten av beløpet skal finansieres ved bompenger.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.