Rikshemmeligheter dårlig sikret

Rikshemmeligheter dårlig sikret
MANGLER STYRING: Kontrollen med sikkerhetsgradert informasjon er for dårlig, slår NSM fast. Bilde: Illustrasjonsfoto

Nasjonale hemmeligheter er i dag sårbare mot spionasje og sabotasje, viser den årlige Rapport om sikkerhetstilstanden fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Tilstanden er spesielt bekymringsfull når vi vet at PST vurderer etterretningsaktiviteten mot Norge som høy, sier NSM-direktør Kjetil Nilsen.

Les hele rapporten her:

Passive ledere

NSM-rapporten undersøker etterlevelsen av sikkerhetsloven, som er ment å sørge for at sikkerhetsgradert informasjon beskyttes mot spionasje, sabotasje og terror.

Den gjelder for nærmere 600 norske virksomheter, og omfatter Forsvaret, offentlig forvaltning samt enkelte private virksomheter.

Rapporten er basert på tilsyn og innrapporterte hendelser, og avdekker spesielt manglende lederforankring og manglende organisering av sikkerhetsarbeidet, skriver NSM.

Store mangler i sårbare systemer

I et nettverksbasert samfunn er spesielt IKT-trusselen bekymringsfull.

NSM har erfart et økende antall målrettede forsøk på dataspionasje, og risikoen i forbindelse med behandling av informasjon på IKT-systemer øker.

– Vi ser at sikkerhetsbarrierene ofte er for lave når det gjelder IKT-sikkerhet. Det finnes store mangler i forhold til vedlikehold og oppdatering av sårbare systemer, sier Kjetil Nilsen.

Les mer om: