PRODUKSJON

Rik på luft

Leif Haaland
12. mars 2002 - 14:03

Industrien kan spare millioner på å tette trykkluftanlegg og energioptimalisere komprimeringsutstyret, sier administrerende direktør Christer Suneson i Granzow AS.

Nest etter elektrisitet er komprimert luft den beste og mest brukte driftsenergien i industrien. Men virkningsgraden ved komprimering er ofte bare rundt 6-7 prosent, derfor blir trykkluften dyr.

10 prosent av elforbruket i industrien går mange steder til unødvendig trykkluftkomprimering. Løsningen kan være å tette dårlige rør, oppgradere motorer med dårlig virkningsgrad eller investere i mer moderne kompressorer.