INDUSTRI

Rigger seg for industri på havbunnen med teknologi fra olje og gruver

En miks av teknologi fra gruveindustrien på land og fra olje- og gassindustrien til havs gir Norge en stor mulighet for ny industri.

 Under flere tokt i regi av OD og UiB er fjernstyrte undervannsrobotoer (ROV) blitt benyttet til å hente opp steinprøver fra havbunnen. Bildet viser prøvetaking på en massiv sulfidforekomst.
Under flere tokt i regi av OD og UiB er fjernstyrte undervannsrobotoer (ROV) blitt benyttet til å hente opp steinprøver fra havbunnen. Bildet viser prøvetaking på en massiv sulfidforekomst. Foto: Universitetet i Bergen
Thomas Førde
3. jan. 2021 - 19:24

Tre partnere i det ferske selskapet Loke Marine Minerals er sterke i troen på at store verdier i form av svært etterspurte mineraler til det grønne skiftet kan bringes opp fra havbunnen på norsk sokkel. Ifølge selskapets talsperson Walter Sognnes skal mineraler, som ligger på mellom 2500 og 3000 meters havdyp, kunne hentes opp på en effektiv, lønnsom og miljøvennlig måte.