Rigger om på toppledelsen i NVE – søker etter tre nye direktører

NVE får ny IKT-avdeling og slår sammen avdelingene for energi og konsesjon.

Rigger om på toppledelsen i NVE – søker etter tre nye direktører
Anne Britt Leifseth er direktør for Skred og vassdrag i NVE (t.v), Kjetil Lund er direktør i NVE (midten), Anne Vera Skrivarhaug er energidirektør (øverst t.h.) og Rune Fladby er direktør for konsesjoner. Montasje: Ellen Viseth, NVE, Tuva Strøm Johannessen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjør endringer i ledergruppen og jakter nå på tre nye direktører. Følgende stillinger ligger ute nå, med søknadsfrist i oktober: