PUKK OG GRUS

Repstad Gruppen kjøpte Klodeborg for 32,5 millioner

Salgssummen for det konkursrammede pukkverket ble så høy at der også blir noe igjen til uprioriterte krav.

Bobehandlingen i det konkursrammede Klodeborg og Landvik pukkverk er i gang.
Bobehandlingen i det konkursrammede Klodeborg og Landvik pukkverk er i gang. Foto: Klodeborg og Landvik pukkverk
Thor SøndenaaJournalist
31. juli 2023 - 12:19

Innberetningen til første skiftesamling for Klodeborg og Landvik Pukkverk AS fra bostyrer, advokat hos Hald & Co i Arendal, Thomas Nordgård, gir en god oversikt – blant annet om salgssum og betingelser.

Konkurs ble åpnet på bakgrunn av oppbud fra selskapet v/styret. Tingretten avsa på denne bakgrunn kjennelse om åpning av konkurs i boet etter konkursloven $ 60, jfr. 55 61 og 62, skriver bostyreren.

Tingretten mener at en tidligere formann i selskapet ble usaklig oppsagt. Men begge parter har anket saken.
Les også

Killingmo: Formann fikk sparken etter «dårlige holdninger» – vant i retten

Solgt for 32,5 millioner

Selskapets aktiva i form av faste eiendommer, avtaler, driftstilbehør, varelager, motorkjøretøy og anleggsmaskiner samt fordringer er solgt til Repstad Gruppen AS/Knibe Pukkverk AS for en samlet sum av kr.32 500 000,-. Overdragelsen av virksomheten har skjedd som et «going concern». Da flere interessenter meldte sin interesse utarbeidet boet et informasjonsskriv med vilkår for budgivning og organiserte salget som en budrunde hvor det var fire interessenter som bød mot hverandre. Repstad Gruppen AS hadde det høyeste budet som var uten forbehold.

Kjøper overtok ansvaret for de ansatte

Repstad Gruppen AS/Knibe Pukkverk AS har overtatt de ansatte - herunder også ansvaret for lønns- og feriepengeforpliktelser som ikke var betalt på konkursåpningstidspunktet. Ansvaret for en misligholdt pensjonsavtale for de ansatte må avklares.

 DnB er største kreditor

DnB Bank ASA har pant i faste eiendommer, driftstilbehør, varelager, motorkjøretøy og anleggsmaskiner og fordringer for sitt samlede krav på kr. 17 057 009,-, I tillegg til DnBs pant er samtlige eiendeler beheftet med utleggspant og legalpant til kommunen for eiendomsskatt mv. Samtlige pant må innfris ved hjelp av kjøpesummen.

Etter dekning av boets masseomkostninger og dekning av pantesikrede krav ligger det an til å bli en utlodning hvor også godkjente uprioriterte krav vil få delvis dekning. Dette vil bostyrer komme tilbake til i en senere innberetning.

Mye boarbeid gjenstår

Boet vil prioritere arbeidet med å kartlegge og innfri pant og utleggspant i eiendelene slik at disse kan overføres heftelsesfrie til kjøper slik at restkjøpesummen kan overføres til boet. Boet vil her følge prosedyren i konkursloven $ Lt7 a. Videre vil boet prioritere å få oppnevnt en revisor som kan gå gjennom regnskapet og se på mellomværende mellom selskapet og aksjonær og styreleder og vurdere mulige straffbare og omstøtelige forhold.

Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert om når bobehandlingen vil kunne avsluttes. Det antas at en vesentlig del av bobehandlingen vil være ferdig i løpet av høsten 2023.

Ola Elvevold (SV) vil øke støtten til solcelleanlegg i Oslo og etablere et «byråkratisk hurtigspor».
Les også

SV vil dekke halvparten av solcelle-kjøp: – Langt på vei enig

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.