KARRIERE

Renten opp igjen

30. mai 2007 - 14:25

I en pressemelding fra Norges Bank heter det at den lave konsumprisveksten er hovedsakelig et resultat av at elektrisitetsprisene har avtatt fra høye nivåer i 2006.

Når virkningen av de lavere strømprisene avtar og kostnadsveksten tiltar, vil prisveksten ta seg opp og trolig være nær inflasjonsmålet på 2,5 prosent fra neste år. Korrigert for avgiftsendringer og uten energivarer anslås prisveksten å stige gradvis til rundt 2 prosent ved inngangen til 2008.

Ifølge Norges Bank vil høykonjunkturen og den sterke veksten i norsk økonomi fortsette. Sysselsettingen har økt noe mer enn ventet, mens arbeidsledigheten er om lag som anslått. I pressemeldingen skriver Norges Bank at renteøkningene vil fortsette gradvis.

Utsiktene fremover og risikofaktorer

Sterkere vridninger i importmønsteret, svakere vekst ute, sterkere konkurranse innenlands, vedvarende høyere produktivitetsvekst eller en sterkere kronekurs kan bidra til at inflasjonen blir lavere enn anslått.

På den andre siden har kapasitetsutnyttingen, produksjonen og sysselsettingen tiltatt markert det siste året, og det kan derfor ikke utelukkes at pris- og kostnadsveksten vil tilta raskere enn lagt til grunn.

Ny informasjon viser sterkere økonomisk vekst i Europa og Kina, og til tross for litt svakere vekst i USA synes risikoen for en internasjonal nedgang å være redusert. I Norge har veksten i etterspørselen og sysselsettingen vært noe sterkere enn ventet, men samtidig har også arbeidstilbudet økt mer.

Så lenge kronen ikke blir vesentlig sterkere enn antatt i rapporten, tyder prisutviklingen hjemme og ute på at risikoen for et nytt og vedvarende fall i konsumprisene på importerte varer er blitt mindre. Samtidig er resultatene fra årets lønnsoppgjør forenlige med anslagene i mars, heter det i pressemeldingen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.