INDUSTRI

Renser SO2 med sjøvann

Arne Ellestad, administrerende direktør i Alstom, synes det har vært vanskelig å overbevise folk om at sjøvannsvask er en miljøvennlig rensemetode.
Arne Ellestad, administrerende direktør i Alstom, synes det har vært vanskelig å overbevise folk om at sjøvannsvask er en miljøvennlig rensemetode. Bilde: Birgitte Ramm
Birgitte Ramm
10. juli 2008 - 10:00

Alstom har nylig vunnet konkurransen om å levere et SO 2-renseanlegg til et kullkraftverk i Ventanas i Chile. Anlegget skal stå ferdig vinteren 2010.

- Det blir det første SO 2-renseanlegget med sjøvannsvask i hele Amerika, forteller Hallstein Havåg i Alstom til TU.no. Han har vært tilbudsleder for Ventanas-prosjektet.

Stor satsing

- Dette har vært en stor satsing. Det er alltid vanskelig å få den første jobben i et nytt marked. Vi regner med at dette prosjektet fører til at flere ønsker å gå videre med denne formen for rensing, sier Havåg.Svoveldioksid (SO 2) er en gass som reagerer med oksygen og som kan føre til sur nedbør. Alstoms renseteknologi er basert på sjøvann, for å absorbere og nøytralisere svoveldioksid og omgjøre sluttproduktet til løst sulfat, et ufarlig stoff som allerede finnes i sjøvann.

Les også: Mindre utslipp av svoveldioksid

Vanskelig å overbevise

Alstom har lang erfaring med denne formen for rensing, men det har vært vanskelig å få aksept for teknologien:

- Mange har vært skeptiske til sjøvannsvasking, og det har vært vanskelig å overbevise kunder. Folk tror vi tar skitt fra et sted og flytter det til et annet. Det er en naturlig reaksjon. I tillegg er folk mer opptatt av forurensing av vann enn forurensing av luft, forteller administrerende direktør i Alstom Norway, Arne Ellestad.

Flere mulige prosjekter

Metoden er hensiktsmessig for kraftverk bygget langs sjøen, siden du må ha tilgang til sjøvann. Slik er Chile med sin lange kystlinje, et spesielt interessant land.

Alstom jobber allerede med flere mulige prosjekter i Chile:

- Vi har 5 identifiserte, mulige prosjekter vi håper å få gjennomført i løpet av de fire neste årene, bekrefter Havåg.

Blir til sulfatSO2 blir oftest renset ved hjelp av kalk, men SO 2 løses også opp i vannvaskere der kalksten tilsettes til vann, som så kan absorbere SO2. Sjøvann inneholder naturlig små menger løst kalksten, noe Alstom har utnyttet for å utvikle denne renseteknologien. Prosessen krever ikke tilsetting av kjemikalier, og fjerner opptil 99 prosent av SO 2 fra røykgassen.

Sjøvannet behandles deretter i et vannbehandlingsanlegg. Her blåses luft ned i vannet for å få konvertere løst SO 2 til sulfat, som er en naturlig del av sjøvann, og for å få opp igjen oksygennnivået før sjøvannet igjen slippes ut i havet.

Alstom begynte utviklingen av denne formen for rensing allerede i 1972 med et prøveanlegg på Herøya. Det viste seg da at det var behov for å gjøre noe med avløpsvannet, og etter tester i 1978 fikk de designet et vannbehandlingsanlegg. I 1981 gjorde de tester i akvarier på Guam i Stillehavet for å bevise at avløpsvannet ikke skader marint liv.

Ufarlig

Alstom har jobbet tett med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) for å bevise at denne formen for rensing er ufarlig for liv i sjøvann.

- NIVA har vært positive til denne formen for rensing. De har vært med å vurdere og gjøre undersøkelser for konsekvenser i sjøvannet hele veien. Det har vært en trygghet for våre kunder at NIVA har vært med. De var blant annet med til Kina da vi solgte denne typen anlegg der, forteller Ellestad.

Vanlig med kalk

Den vanligste rensemåten for SO 2 er såkalt røkgassavsvovling (Flue Gas Desulfurisation (FGD)). Da taes SO 2 opp i kontakt med kalk. Det finnes to former for FGD, tørr og våt. Våt FGD, der en bruker en blanding av knust kalkstein og ferskvann, er den best egnede metoden ved svært høy konsentrasjon av svovel.

Ved bruk av FGD har du behov for kalk og danner avfallsstoffet gips. Denne gipsen kan selges på markedet.

- Ved sjøvannsvasking har du bare behov for sjøvann og du produserer ingen avfallsstoffer. Du kan ofte bruke samme sjøvann som brukes i store mengder til kjølevann i selve kraftverksprosessen, forteller Havåg.

Lavere livsløpskostnad

Kraftanlegget i Chile valgte sjøvannsrensing over tørr FGD, fordi denne metoden har en lavere livsløpskostnad. Sjøvannsrensing krever en større engangsinvestering, men har lavere driftskostnader enn tørr FGD-rensing. Du har ikke behov for å kjøpe inn kalk. Tilbakebetalingstiden i forhold til tørr FGD er 5 år.

Alstom har tidligere levert renseanlegg med sjøvannsvasking blant annet til India, Kina, Malaysia, Indonesia, Saudi-Arabia, Oman og Storbritannia.

Les mer om: