Renser hydraulikkoljen

  • arkivnyheter

Forurensninger i oljen står for opp mot 80% av alle problemer med smøre- og hydraulikksystemer. HYDAC Filtersystemer leverer nå ferdige løsninger for sirkulasjonsfiltrering med integrert utstyr for måling, visning og lagring av oljerenhet. Systemene kan fås med volumstrøm fra 15 til 60l/min. De baserer seg på dybdefilterløsningen OLF med Dimicron filterelementer ned til 2my absolutt filterfinhet. Betaverdien er på langt over 1000, noe som gir ekstremt effektiv filtrering. Denne enheten sørger for å overvåke at man har kontroll på renheten, samtidig som den fjerner nesten alle faste partikler. Kan også leveres med separat filter som tar ut fritt vann, blir det opplyst.