Renser diesel bedre

NO x-utslippene fra dieslemotorer er en av de store forurensingskildene i verden. Derfor blir det stilt stadig strengere krav til å rense eksosgassene fra dieseldrevne biler.

Motorfabrikantene arbeider intenst med å utvikle renseteknikker for dieseleksosen.

Forskere ved det sveitsiske Paul Scherrer Instituttet, PSI, har utviklet et reguleringssystem som er raskt og som medfører at tradisjonell urea-rensing kan brukes.

Det største problemet med NO x-utslippet er at under gitte forutsetninger dannes giftig oson i kontakt med luft.

Brukes urea-rensemetoden, fjernes muligheten for å danne denne giftige gassen. Fra 2005 må nye dieseldrevne kjøretøy ha en katalysator som renser eksosen for NO x.

For å få en best mulig rensing tilsettes urea, og med den nye reguleringene fra sveitserne, reduseres NO x-utslippet med hele 90 prosent.

PSIs løsning hindrer at det dannes ammoniakk under selve renseprosessen og den tar liten plass. En tredje fordel er at også sotpartiklene fjernes under prosessen.