NYHETER_BYGG

Rennomébyggeren

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
13. okt. 2003 - 07:30

- Jeg har ikke stor makt, men jeg har stor innflytelse, sier Petter Eiken - øverste sjef i Selmer Skanska AS de to siste årene.

Litt motvillig innrømmer han likevel at han har makt til å skape endringer i næringen i kraft av å lede Norges nest største entreprenør og i sin posisjon som styreleder i Byggforsk.

Etter 15 år i Veidekke ble Eiken hentet til topplederjobben i Selmer Skanska - snart bare Skanska etter at vedtak om å fjerne Selmer-navnet. Selmer har vært et kjent navn i byggebransjen i 96 år.

- Jeg føler det er riktig å endre navn for å bygge opp under imaget som en del av verdens største entreprenør. Men det er vemodig å endre en nesten hundre år gammel tradisjon. Men som stor entreprenør i Norge har jo Selmer selv kjøpt opp mange små opp gjennom tidene hvor opprinnelig navn er blitt borte, understreker Eiken.

Dårlig renommé

En bransje preget av "hår på brøstet" trekker ikke til seg nyutdannet arbeidskraft." I framtida vil renommé være like viktig som lønn for unge som søker jobb", spådde Eiken for fem år siden. Det tror han fortsatt på, men bransjens renommé eller evnen til å reetablere et renommé bekymrer ham., Både han og de øvrige aktørene i byggebransjen har fått større medieoppmerksomhet enn tidligere.

- Vi må tåle både lovgivers og medias fokus. Spesielt den siste tidas oppmerksomhet rundt korrupsjon, mistanker om prissamarbeid og dårlig oppfølging av sikkerhetstiltak på byggeplasser, er nedbrytende både for organisasjonene internt og ikke minst overfor publikum, sier Eiken som understreker at Selmer Skanska ikke er mistenkt for korrupsjon.

Oppslagene maner til ettertanke i byggebransjen.

- Vi ser ikke bort fra at vi har vært i noen gråsoner. Ellers hadde ikke både Økokrim og Konkurransetilsynet tatt affære. Vi er anmeldt for mistanke om prissamarbeid på asfalt- og anleggsarbeider. Det smerter oss fordi vi selv ikke kan forstå at vi har gjort noen direkte feil. Vi innser imidlertid at det har vært noen gråsoner. Uten det ville heller ikke mistanken ha kommet opp. Dette kan vi ikke leve med, og vi må ihvertfall sørge for at det aldri skjer igjen, poengterer Eiken.

Etiske retningslinjer

Selmer Skanska jobber mye med verdier. Bedriftens drøyt fire tusen medarbeidere skal vite hvor grensen går for akseptabel oppførsel. Eiken jobber derfor mye med bedriftskulturen fra innsiden og for å etablere rutiner slik at overtramp unngås. Toppsjefen skiller mellom etiske og tekniske feil.

- For tekniske feil finnes det tabbekvoter. Alle forstår at det går an å gjøre feil av og til, men de skal helst ikke være for store. For etiske overtramp har imidlertid Skanska etablert en nulltoleranse. Vårt verdigrunnlag er at ærlighet skaper tillit. Vi håper at den norske samvittigheten fremdeles holder stand, og at folk bruker sunn fornuft. Vi kurser våre ansatte og holder skarp oppsikt på dette området. Spesielt etter de siste avsløringene av mistanker om prissamarbeid og useriøse underleverandører. Det kan vi ikke leve med og vi må sørge for at det aldri skjer igjen. Å få medias negative fokus er ikke bra, sier han.

Treg masse

Men det skjer positive endringer i byggebransjen. Tidligere ble det utelukkende kjørt på pris i anbudsrundene.Nå ser stadig flere at incentivavtaler er vel så effektive som trusselregimer.

På 90-tallet begynte bransjen å kalle byggherrene for kunder. Noen forhandlet direkte og var mest opptatt av prisen når bygge stod ferdig, ikke før kontrakten ble underskrevet. Eiken mener at det er de private kundene som har styrt utviklingen i positiv retning til tross for at det er de offentlige kundene som sitter med størst innflytelse over utviklingen. De sitter med mye mer innflytelse enn de aner.

Eiken vil også jobbe aktivt med å utvikle sine viktigste leverandørene i "clusters".

- Vi må sette kvalitetskrav til underleverandører, designere og tekniske rådgivere. Med mer modulbygging og mer produksjon innendørs, blir det en utfordring å ha kontroll over produktene, sier han.

Samtidig frykter han at økt arbeidskraftinnvandring fra og med neste år vil føre til dårligere kvalitet på håndverkssida.

- I Norge er vi vant med kort avstand mellom ledelse og håndverker, og vi er vant med toveiskommunikasjon. Andre kulturer har både annen håndverkstradisjon og kultur, sier Eiken.

Bremse byggekostnadene

Regjeringen, med kommunalminister Erna Solberg i spissen, har nedsatt en arbeidsgruppe for å få ned byggekostnadene. Der sitter representanter fra byggebransje, forbrukersiden, kommunene og berørte departementer. Gruppen skal se på hvordan bransjen kan redusere byggekostnadene og øke effektiviteten. Kommunalministeren er bekymret over veksten i boligprisene og vil dempe veksten. .

Selmer Skanska blir gjerne med på å bremse byggekostnadene: - For oss er mer forutsigbar bygging en stor fordel. Når 60.000 arbeidere blir borte fra bransjen på et blunk, skjønner alle at næringen blir skadelidende når veksten kommer tilbake. Hadde det offentlige kunne utnyttet konjunkturene litt bedre og planlagt offentlige prosjekter i litt lengre perspektiv, hadde mye vært vunnet. Både med tanke på prisstigning og sysselsettingen, sier Eiken.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.