OLJE OG GASS

Rendyrker Aker Solutions

FORANDRER: Fra venstre Per Harald Kongelf, konserndirektør i Aker Solutions, og Øyvind Eriksen, arbeidende styreleder.
FORANDRER: Fra venstre Per Harald Kongelf, konserndirektør i Aker Solutions, og Øyvind Eriksen, arbeidende styreleder. Bilde: Maiken Ree
24. jan. 2011 - 16:54
Vis mer

– Aker Solutions har vært en komplisert virksomhet, både å lede og drive. De ulike virksomhetsområdene har alle hatt behov for kapital og kunnskap, men vi har ikke alltid klart å vie alle områder den oppmerksomheten de har fortjent, sier konserndirektør Per Harald Kongelf.

Kongelf leder feltutviklingsdivisjonen i Aker Solutions, hvorfra Aker Contractors skal skilles ut som egen virksomhet.

Det var under Aker Solutions’ kapitalmarkedsdag i fjor desember at arbeidende styreleder Øyvind Eriksen la fram planene om å splitte selskapet i tre. De tre virksomhetene ble Aker Solutions, Aker Contractors og Process & Construction. (Se faktaboks). Sistnevnte ble solgt i desember.Tanken bak

Det hele startet med en idé om å splitte selskapets nybyggsaktivitet fra teknologi- og tjenesteaktivitetene. På den måten skulle det bli lettere å forstå selskapets struktur.

– Ved inngangen til strategiarbeidet hadde vi en bred markeds- og kundeundersøkelse. Det ga et nyttig bilde av våre markedsposisjoner og muligheter. Vi erfarte at kundene allerede betrakter Aker Solutions som en teknologi- og engineeringbedrift. Kundene fremhevet også en unik engineeringkapasitet og kompetanse som vi fikk en klar oppfordring om å utvikle og utnytte enda bedre, sier Øyvind Eriksen til Teknisk Ukeblad.

Mens flere av konkurrentene er avhengige av andre engineering-bedrifters hjelp til de store prosjektene, vil Aker Solutions kunne være med på alle fasene i en feltutbygging. Fra planlegging, konstruksjon, installasjon til levetidsforlengelse, vedlikehold og modifikasjon til fjerning av installasjoner.

– Tilbakemeldingene fra kundene ga oss inspirasjon og synliggjorde muligheter. Fra enkelte kunder ble Aker Solutions karakterisert som “the Swiss watch” blant offshoreleverandørene. Et slikt omdømme forplikter og inspirerer, sier Eriksen.Et selskap i endring

Aker Solutions har gjennomgått flere store endringer i løpet av de siste ti årene, fra Kværner, Aker Kværner og til slutt som Aker Solutions. Flere skikkelser har vært sittet i lederstolen, noen i litt for kort tid, ifølge kritiske røster.

– Er det ikke litt farlig å endre bedriften så drastisk, ved at noen ikke vet hva dere egentlig skal være?

– De røstene som når meg er nysgjerrige men forstår endringen. Kundene mener våre valg er fremsynte og at de korresponderer godt med trendene i industrien. Flere av dem har gjort parallelle vurderinger, og de har hatt tilsvarende omorganiseringer, svarer Eriksen.Et endret marked

Selskapet er endret i takt med markedet, og det er tatt utgangspunkt i en moden, norsk sokkel.

– Men selv om norsk sokkel er moden, er den likevel spennende både forretningsmessig og teknologisk. Internasjonalt ser vi store muligheter, spesielt i dypvannsmarkedet, sier Per Harald Kongelf.

Organiseringen av Aker Solutions engineering-virksomhet har lenge vært et tema i toppledelsen. De måtte gå et par runder før de kom fram til den beste måten å gjøre det på.

– Vi endte opp med en løsning hvor Aker Contractors ble skilt ut som en egen enhet. Selskapet står allerede sterkt ute, men skal gradvis bygges større, sier Kongelf.

Det har vært et for snevert fokus på internasjonale markeder og en tendens til å vurdere alle markeder likt og gjerne kun fra prosjekt til prosjekt.

– Dette blir for snevert. En mer fleksibel og langsiktig tilnærming vil gi oss bedre innpass i lukkede markeder, som for eksempel Brasil, der det er stort krav til lokalt innhold. Mange av våre internasjonale konkurrenter erfarer det samme, forklarer Kongelf.

– Vi har tidligere gjennomført gode feltutbygginger internasjonalt uten at vi har benyttet anledningen til samtidig å etablere mer permanente virksomheter i vedkommende land. Vi har stort sett pakket sammen sakene våre når utbyggingsprosjektet er fullført. Vi har ikke i tilstrekkelig grad tenkt helhetlig og langsiktig internasjonalt. Fremover må vi investere mer for å bygge opp landposisjoner også i forkant av enkeltprosjekter, tilføyer Eriksen.Etablerer i Brasil

De to tror at ved å satse på engineering, vil dette bli mer tilgjengelig for hele konsernet og skape et mer offensivt selskap.

– Ingen har så langt våget tanken på å etablere et front-end engineering og utviklingskontor (FEED) i Brasil. Vi ser nå savnet av dette i våre relasjoner med Petrobras. Allerede i dag burde vi hatt et slikt kontor i Rio de Janeiro. Per Harald vil etablere dette så fort som mulig, sier Eriksen.

– Ambisjonene er der, og vi skjønner markedet, sier Kongelf.

Det nye selskapet vil også fokusere mot andre internasjonale markeder som Russland, Vest-Afrika og Kina, hvor man vil vurdere å bygge seg opp tilsvarende miljø som i Brasil.Jakter ingeniører

For å etablere kontorer trengs flere kloke hoder, og Aker Solutions og Aker Contractors er på jakt etter en hel hær ingeniører.

Bare i Brasil ser selskapet for seg rundt 200 nye ingeniører, gjerne lokale.

– Hvor mange vil dere trenge totalt?

– Det er vanskelig å tallfeste, men vi har plass til flere tusen nye i årene som kommer. Vi kunne doblet antall ledige stillinger vi har ute i dag, sier Eriksen.

Den fungerende konsernsjefen gjør seg klar til å konsentrere seg om rollen som styreleder når ny konsernsjef er på plass.

– Vi har identifisert flere gode kandidater som kan være egnet til å ta over som konsernsjef. Etter høstens strategiarbeid har vi nå en klarere formening om hva slags selskap som skal ledes. Det gjør ansettelsesprosessen lettere, sier Eriksen, og legger til at det også skal rekrutteres konsernsjef i Aker Contractors.Først fokus på Norge

Internasjonal satsing til tross - Nordsjøbassenget vil være et hovedmarked i mange år fremover.

– Ekspansjon internasjonalt bidrar til å understøtte, utnytte og utvikle kompetansen og kapasiteten nasjonalt. Vi skal fungere sømløst i et globalt marked, sier Eriksen.

Selskapet har hatt et kontraktrush i desember, hvor de halte i land den ene store kontrakten etter den andre. Ifølge Eriksen og Kongelf er dette kontrakter som er typiske for morgendagens virksomhet.

– På norsk sokkel er det stort fokus på haleproduksjonen fra gamle felter. Her må vi bli det samme lokomotivet som vi har vært innen nybygg. Internasjonalt er det de store nybyggprosjektene og produkt- og teknologileveransene som gjelder. Vi må forstå markedene og organisere oss i henhold til disse trendene, sier Eriksen.

Les også:

Nok en Aker-kontrakt

Nok en storfisk for Aker Solutions

Aker Solutions fikk Ekofisk-topside

Aker Solutions sikret Goliat-kontrakt

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.