Rekrutterer i høygir fra Europa

  • Karriere
NHO-bedriftene har oppjustert arbeidskraftbehovet både for 2006 og 2007.

For 2007 anslås veksten nå å bli på 2,9 prosent, mot forrige anslag som var 1,7 prosent.

Bygg på topp

Økonomisk rapport nr. 20 lister opp personalmangelen i prosent av antall årsverk i bransjen.

Etterspørselen etter arbeidskraft gjennom EURES er i stor grad sammenfallende: bygg og anlegg, hotell- og restaurant, IKT, fiskeforedling og oppdrett.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå