Rekordstor strømimport

Rekordstor strømimport
Strømimporten har vært rekordhøy i det siste. Bilde: Colourbox.com

Årsaken til rekordimporten er at Norge har brukt vesentlig mer strøm enn landet har vært i stand til å produsere. Det skyldes lite nedbør og dermed lite tilsig til magasinene i hele fjoråret.

Kaldt

Dessuten har to kalde vintre på rad bidratt til situasjonen. Strømforbruket i fjor var på 131 TWh, det høyeste som noensinne er målt. Av dette var 11,7 TWh importert strøm.

Kulden i vinter har bidratt til økt strømforbruk og har tæret hardt på vannmagasinene, ifølge Energi Norge.

Øker

Utviklingen har nå snudd, og nivåene i magasinene øker igjen.

Det skyldes økt tilsig av regn og snøsmelting, lavere strømforbruk, og at importen fra utlandet fortsatt er høy.

Les mer om: