ENORME INVESTERINGER: Svenske elprodusenter satser enorme summer på elproduksjon. En tilsvarende satsing i Norge er ikke forsvarlig på grunn av at det økonomiske støttenivået er for lavt. (Bilde: colourbox.com)

Rekordhøy krafteksport

  • Kraft

Kraftproduksjonen i uke 38 var over 2,8 TWh, noe som er 60 prosent høyere enn i tilsvarende uke i fjor, skriver NVE i en pressemelding.

Mer vann

Til tross for dette økte fyllingsgraden i magasinene med 0,1 prosent, ettersom tilsiget av vann var 10 % høyere enn normalt.

Fyllingsgraden ligger nå på høye 93,6 prosent, som tilsvarer hele 27 TWh mer energi enn i samme uke i fjor.

– Fortsatt er det forventning om mye tilsig. Mange produsenter har fulle magasiner og må produsere, sier rådgiver Nils Spjeldnæs i NVE til VG.

I enkelte områder skal magasinene til og med være så fulle at produsentene risikerer overløp og skadeflom i vassdragene hvis de ikke slipper ut vann.

Sverige og Danmark tar imot

I løpet av de siste ti ukene har vi produsert hele 25,3 TWh, høyere enn noen gang før i samme periode, hvorav 8,5 TWh ble eksportert direkte til utlandet.

Av dette eksporterte vi til sammen 5,4 TWh til Sverige og Danmark, tilsvarende fem ganger årsforbruket i en by på størrelse med Drammen, noe som også er ny rekord.

Våt sommer

Årsaken til kraftboomen er den samme som holder strømprisen på et lavt nivå: sjeldent store vannmengder i løpet av sommeren.

– Vi forventer et tilsig på 3,9 TWh denne uka, og da er vi på et tilsig før høsten som tilsvarer det som er normalt for et helt år, sier Spjeldnæs.