Rekordhøy avskoging i Amazonas. Bilindustrien får del av skylda

Avskogingen i Amazonas større enn i fjor. Økende bruk av lær i bilseter får en del av skylda.

Rekordhøy avskoging i Amazonas. Bilindustrien får del av skylda
Avskogingen i Brasil øker. Økende bruk av lær i bilseter, må ta sin del av skylden. Foto: Regnskogfondet/ Victor Moriyama

Avskogingen i Brasil var 41 prosent høyere i mai i år sammenliknet med mai i fjor. 1180 kvadratkilometer (km²) med regnskog forsvant på en måned.