Rekordbot for BP

Rekordbot for BP
FÅR SVI: BPs gamle unlatelsessynder ved raffinerient i Texas Citi koster flesk. Bilde: BP

En ulykke kommer skjedde alene, heter det. Pengene renner ut av BPs amerikanske virksomhet. Denne gang er det gamle synder som blir bøtelagt.

315 millioner

For fem år siden eksploderte BPs raffineri i Texas City og 15 mennesker mistet livet. BP er idømt en bot på 50,6 millioner dollar eller 315 millioner kroner for brudd på arbeids og sikkerhetsbestemmelser ved dette raffineriet av det amerikanske arbeidstilsynet.

Ni milliarder

Denne boten kommer på toppen av de nær 6 milliarder kronene det har kostet å reparere skaden og robustgjøre anlegget. Videre har BP forpliktet seg til å ytterligere investere tre milliarder kroner i sikkerhetstiltak ved raffineriet fra til 2016, skriver BP i en pressemelding.

Flere pålegg kommer

Hva BP må betale i bøter for den store lekkasjen de hadde på en oljerørledning i Alaska er ennå ikke fastsatt, men det er ventet at den blir i samme størrelsesorden som boten for ulykken i Texas City.

Kostnadene knyttet til oljeutslippet frra Macondobrønnen kommer i tillegg til dette.

Les mer om: