SAMFUNN

Rekord for Norge

De ti første månedene i år eksporterte vi varer for 407,8 milliarder kroner, og importerte for 228,1 milliarder. I samme periode har vi eksportert råolje for 211,5 milliarder kroner. I fjor var denne eksporten på 97,1 milliarder. Den sterke verdistigningen fra 1999 skyldes i all hovedsak økte priser. Gjennomsnittlig pris per fat råolje de ti første månedene i fjor var på 125 kroner. Tilsvarende tall i år viser en pris på 245 kroner. Videre har verdien av gasseksporten økt med 36,4 prosent, og hittil i år har vi eksportert for 23,3 milliarder kroner.

Oktober er også første gang i historien at norsk import av tradisjonelle varer overstiger 25 milliarder kroner i løpet av en måned. Vi importerte nærmere 13 prosent mer i oktober i år sammenliknet med oktober i fjor

Eksporten av tradisjonelle varer som metaller, fisk, papir og maskiner har også hatt en positiv utvikling i perioden. Varegrupper som raffinerte oljeprodukter og flytende propan og butan, opplevde derimot lavere eksportverdi i perioden, ifølge SSB.

Les mer om: