Reisestrøm sikret

Den kan kobles til standardkontakten som finnes i mange fly, eller til sigaretttenneruttaket i en bil, og den gjør om den lavspente likestrømmen på rundt 12 volt til vanlig 230 volt vekselstrøm.

Les mer om: