ARKIVNYHETER

Reinertsen får kontrakt til 200 mill. i Trondheim

E 6 blir flyttet mot øst og vil legge beslag på deler av sirkustomta til venstre. Reinertsen skriver under kontrakten med Vegvesenet 12. august.
E 6 blir flyttet mot øst og vil legge beslag på deler av sirkustomta til venstre. Reinertsen skriver under kontrakten med Vegvesenet 12. august. Bilde: Svein H. Selliseth, Statens vegvesen
10. aug. 2011 - 13:20

Strekningen som utvides er 1 200 meter lang og går mellom Tonstad og Senterveien. To kryss inngår i strekningen, begge får to plan. Det ene erstatter nåværende kryss mellom E 6 og fylkesveg 903. Det andre er et helt nytt kryss med av- og påkjøringsramper til og fra det store kjøpesentret City Syd. I forbindelse med kryssene skal det etableres til sammen 1 950 meter ramper.

Utvidelsen av E 6 skjer ikke på tradisjonell måte ved at en ny kjørebane legges ved siden av den gamle. I stedet blir hele vegen sideforskjøvet mot øst. Den nye vegen blir liggende lavere i terrenget enn dagens veg.23 meter bred

Etablering av to overgangssoner inngår i Reinertsens oppdrag. Nord for strekningen som skal utvides har E 6 hatt fire felt i mange år. Her blir vel 300 meter av nåværende E 6 lagt om for å tilpasses den nye vegen. På sørsiden blir det en 150 meter lang overgangssone mellom ny fire-feltsveg og gammel to-feltsveg.

Ny E 6 blir 23 meter bred. Hvert av de fire feltene blir 3,5 meter bredt. Skuldrene blir halvannen meter brede mot sidene og en meter brede mot midtdeleren, som blir fire meter bred. På hver side av vegen blir det en halvannen meter bred snøopplagsone.

Reinertsen skal også etablere 300 meter lokalveg, 1 100 meter gang/sykkelveg og 1400 kvm støyskjermer.Dårlige grunnforhold

Kontraktsummen ligger godt under Vegvesenets overslag. Dårlige grunnforhold er årsaken til at man ventet høye priser. Den nye vegtraséen går delvis gjennom myr. Ikke mindre enn 160 000 kbm masse skal fjernes.

Traséen til nåværende E 6 vil bli brukt til grøntareal med støyvoll når den nye vegen blir ferdig. Omleggingen medfører at bebyggelsen på Heimdal blir vesentlig mindre støybelastet enn nå.

Norconsult har stått for prosjekteringen. Innen 24. oktober 2013 må Reinertsen være ferdig med sin jobb. Det blir ingen delfrister.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.