NYHETER

Reinertsen Anlegg legger E6 i kulvert

Reinertsen Anlegg har fått den andre kontrakten på Nordre avlastningsveg i Trondheim. Oppdraget omfatter blant annet støping av en 250 meter lang lukket betongkulvert og anlegg av en like lang vegstrekning i dagen. Kontraktsummen er på 116 millioner kroner.

Kulverten midt på bildet skal skjerme boliger og arbeidsplasser mot gjennomgangstrafikken på E 6. Ilabekken som går over kulverten har ligget i rør i 40 år.
Kulverten midt på bildet skal skjerme boliger og arbeidsplasser mot gjennomgangstrafikken på E 6. Ilabekken som går over kulverten har ligget i rør i 40 år. Bilde: Ill.: Multiconsult
29. apr. 2005 - 13:04

Kulverten skal lede E 6 vekk fra bebyggelsen i bydelen Ila. Den blir liggende delvis under grunnvannstanden og må derfor være veldig tung for at den ikke skal flyte opp. Bunnplaten blir opptil 1,4 meter tykk. Men selv det er ikke nok når tidevannet er ekstra høyt. Derfor blir det etablert et drenssystem ved siden av kulverten som gjør det mulig å pumpe vannet ut når det er behov for det.

Reinertsen Anlegg skal også anlegge en rundkjøring i den ene enden av parsellen og legge om vann- og avløpledninger. Entreprisen omfatter også åpning av Ilabekken over en 500 meter lang strekning. Bekken har ligget i rør i 40 år. Nå skal terrenget langs bekken reguleres som en park med dammer og gangveger. Utgiftene til dette arbeidet dekkes av Trondheim kommune.

I begynnelsen av april var det anbudsåpning for tredje entreprise på Nordre avlastningsveg. Oppdraget omfatter arbeid i søndre ende av Steinbergtunnelen og anlegg av 200 meter veg i dagen. Mesta ligger lavest med 48,263 millioner kroner, tett fulgt av Reinertsen Anlegg med 48,784 millioner. Tredje og siste anbyder er Grunnarbeid AS fra Trondheim med 51,818 millioner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.