Rehabilitert betongbygg ble årets miljøbygg. Arkitektens grep ble avgjørende

Dagslyskravet var det mest utfordrende, mener Julia Grabe.

Rehabilitert betongbygg ble årets miljøbygg. Arkitektens grep ble avgjørende
Slik ser skolen ut i dag. Bygget er fra 1970 og var svært lite energieffektivt. Foto: Norconsult

Planleggingen startet allerede for sju år siden. Arkitekt Julia Hjortmyr Grabe i Norconsult var med fra første stund, i likhet med representanter for andre sentrale fag. Hun mener at tidlig, tverrfaglig involvering er en forutsetning for å lykkes med et så ambisiøst prosjekt.