Rehabilitering i stedet for nybygg kan redusere utslipp med 63 prosent

Analyser av 130 forskjellige byggeprosjekter gir ny dokumentasjon. Bygg ført opp etter kravene i teknisk forskrift gir de høyeste utslippene fra materialbruk.

Rehabilitering i stedet for nybygg kan redusere utslipp med 63 prosent
Lette materialer er ett av valgene som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Illsutrasjonen viser ZEN-prosjektet Ydalir i Elverum. Illustrasjon: tegn_3

Den oppleste og vedtatte «sannheten» at materialvalg er viktig har til nå egentlig ikke vært mer enn en oppfatning. Riktignok en kvalifisert oppfatning, men god dokumentasjon har manglet.