FAGARTIKLER

Rehabilitering gir økt produksjon

Statkraft skal de neste seks årene rehabilitere 18 peltonturbiner fordelt på fire kraftverk i et samlet vedlikeholdsprosjekt. Når prosjektet er avsluttet, kan Statkraft, i tillegg til den tekniske oppgraderingen, også få en økt produksjon på minst 85 GWh. Installert effekt i disse kraftverkene er 800 MW, årlig produksjon ligger på 4200 GWh.

Fleksibilitet

Statkraft ønsker fleksible løsninger med hensyn til når prosjektene startes opp. Det mest optimale er å vedlikeholde anleggene når vannstanden i magasinene er meget lav. Derfor dette turbinprosjektet der vi tar for oss fire kraftverk samlet. I tillegg til rehabilitering av turbinene gjennomfører vi også rehabilitering og utskifting av kuleventilstyringer og turbinregulatorer der dette er nødvendig. Målet er å redusere nedetid, effektivisere innkjøp og få til en mer rasjonell prosjektadministrasjon.

Fokus på sikkerhet

Peltonløpehjul har de siste 70 år vært produsert som helstøpte hjul. Støpte materialer har flere innebygde feil som ved langvarig utmatting vil gi sprekker og påfølgende havari. Støperiene har siden begynnelsen av 1990-tallet fått mindre erfaring med denne type konstruksjoner. Det har ført til at nye støpte hjul har hatt en tendens til å utvikle sprekker tidligere enn før.

Det Sveitsiske firma Sulzer/VATech utviklet på midten av 1990-tallet et peltonhjul hvor nav og de mest påkjent områdene var smidd og resten av løpehjulet sveist ved hjelp av robotteknologi. Statkraft har åtte løpehjul av denne hjultypen. Vi ser store forbedringer i sikkerheten ved å benytte smidd materiale som basis for hjulene. Det ble derfor kun tillatt en smidd eller en kombinasjon av smidd og sveist konstruksjon i dette prosjektet.

GE-Hydro Sørumsand ble valgt til leverandør med sin løsning med helsmidde løpehjul. Hele hjulformen blir maskinert ut av et smidd stykke. Inkludert i kontrakten er også rehabilitering av øvrige turbindeler. Smidd materiale av denne type har en bedre materialkvalitet som gjør at en får en langt større sikkerhet på kontroll av hjulet med ultralyd og magnaflux. Dagens peltonhjul kontrolleres med magnaflux for å lete etter sprekker etter 3000 timers drift. De nye hjulene trenger ikke kontroll før etter 18000 timer.

Lønnsomhet

En rehabilitering av denne typen må gjennomføres grunnet utslitte turbiner/løpehjul. I tillegg legger vi stor vekt på å finne det optimale tidspunkt for å gjennomføre prosjektene i forhold til økonomi. Modellforsøk med eksisterende turbinhus og ny design på hjulene gjør en sikrere på å oppnå virkningsgraden leverandøren tilbyr. Modellforsøk vil bli foretatt for alle de fire kraftverkene.

Med nye løpehjul og rehabilitering av eksisterende turbindeler, vil en oppnå økt virkningsgrad og en total produksjonsøkning på 85 GWh/år. Dette tilsvarer en produksjon tilsvarende årlig strømforbruk til 4250 husstander. Hele rehabiliteringen kommer på rundt 160 millioner kroner. Investeringen er nødvendig for å opprettholde produksjon på disse kraftverkene uten å risikere havari med følgeskader og store produksjonstap. I tillegg får en her en gevinst på ca. 85 GWh med en utbyggingspris på under 2 kr/kwh.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.