– Regjeringens vindkraftavgift bommer

Regjeringen foreslår ny produksjonsavgift på vindkraft. Kommunene vil heller ha «vannkraftavgift» på vindkraft.

– Regjeringens vindkraftavgift bommer
Regjeringen vil ha produksjonsavgift på vindkraft. Foto: Fred. Olsen Renewables

Med en ny avgift på landbasert vindkraft vil regjeringen kompenserer berørte kraftkommuner. Men både kommunenes interesseorganisasjon (KS) og kraftbransjen selv, mener ordningen bommer.