ENERGI

Regjeringen vil nasjonalisere gassrørledninger

Regjeringen ønsker å ta statlig eierskap over nettverket av gassrørledninger når dagens konsesjoner utløper.

Naturgassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.
Naturgassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Norge er Europas største gassleverandør. Nettverket av rørledninger er på rundt 9.000 kilometer. Disse ønsker regjeringen nå at staten skal ta kontroll over.

Det kommer fram i et brev som er sendt fra Olje- og energidepartementet.

– Olje- og energidepartementet har i dag sendt brev til relevante rettighetshavere hvor det signaliseres at staten tar sikte på å benytte seg av hjemfallsretten ved utløpet av konsesjonstid. Regjeringen ønsker et helstatlig eierskap for de sentrale delene av det norske gasstransportsystemet, skriver departementet.

Kan måtte bla opp

Det kan komme til å koste for regjeringen. De skriver nemlig at departementet legger til grunn at vederlag for overtakelse av eierskapet skal baseres på de fremtidige nettoinntektene eierne av ledningene ville ha fått.

Gassled

Gassled består av landanleggene på Kårstø og Kollsnes samt rørsystemer som knytter produserende felt i Nordsjøen og deler av Norskehavet til disse anleggene og/eller videre transport til Storbritannia og kontinentet.

Eies i dag av

  • Petoro AS (Statens direkte økonomiske engasjement) 47 %
  • CapeOmega 26 %
  • Hav Energy NCS Gas AS 15,5 %
  • Silex Gas Norway AS 6 %
  • Equinor Energy AS 5 %

– En eventuell overgang til helstatlig eierskap forutsettes å være verdinøytralt for staten. Det vil si at statens eierkostnader ved systemet i sin helhet dekkes av fremtidige tariffinntekter, skriver departementet.

Staten, gjennom Gassco, er allerede operatør på ledningene. Det legges til grunn at Gassco fortsatt skal ha operatøransvaret.

Nyhetsbyrået Reuters påpeker at regjeringen ikke har begrunnet hvorfor de ønsker statlig eierskap over nettverket.

Les også

Utenlandske investeringsselskaper

I dag er det Gassled som eier nettverket. Det er et partnerskap som er stiftet av energiselskapene i 2003. Staten eier 46,7 prosent av selskapet gjennom Petoro og ytterligere 5 prosent via Equinor.

Det kommer ikke fram i brevet hvilke deler av gassrørledningsnettverket som nå skal overtas av staten.

Tidligere har energiselskaper solgt seg delvis ut av Gassled, blant annet til utenlandske investeringsselskaper.

NTB forsøker å få en kommentar fra regjeringen.

Les også

Les mer om: