KLIMA

Regjeringen vil endre både lovverk og forskrifter for å oppnå økt sikkerhet

Det er for mange uklarheter i teknisk forskrift og plan- og bygningsloven. Samtidig øker både skred- og flomfaren. Regjeringen bestiller omfattende gjennomgang av både lov og forskrift.

Elva Storåa skapte store skader på Kvam i Gudbrandsdalen under storflommen som i 2013 rammet store deler av Østlandet. Skadene passerte 1,2 milliarder kroner.
Elva Storåa skapte store skader på Kvam i Gudbrandsdalen under storflommen som i 2013 rammet store deler av Østlandet. Skadene passerte 1,2 milliarder kroner. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
12. apr. 2023 - 14:37 | Endret 12. apr. 2023 - 18:07

Sammen skal Direktoratet for byggkvalitet, Dibk, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, og Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, innen utgangen av desember neste år leverer forslag til endringer i TEK17 og i Plan- og bygningsloven. Arbeidene som startet rett før påske, ledes av Dibk.