Regjeringen utreder grønt energiforslag

Tilskuddene til fornybar energi, som ble vedtatt under forhandlingene om årets statsbudsjett, er langt lavere enn det som behøves for å gjennomføre planene til Stortinget.

Med Bellonas alternativ kan ti tWh ny fornybar energi realiseres innen 2010. Energimeldingen har som mål å bygge ut tre tWh vindkraft og fire tWh vannbåren varme fra fornybar energi innen 2010.

I EU jobbes det med å etablere et system med grønne sertifikat for nasjoner som produserer en viss mengde fornybar energi. Stortinget ber regjeringen utrede et tilsvarende system tilpasset norske og nordiske forhold.