Regjeringen utreder grønt energiforslag

Tilskuddene til fornybar energi, som ble vedtatt under forhandlingene om årets statsbudsjett, er langt lavere enn det som behøves for å gjennomføre planene til Stortinget.

Med Bellonas alternativ kan ti tWh ny fornybar energi realiseres innen 2010. Energimeldingen har som mål å bygge ut tre tWh vindkraft og fire tWh vannbåren varme fra fornybar energi innen 2010.

I EU jobbes det med å etablere et system med grønne sertifikat for nasjoner som produserer en viss mengde fornybar energi. Stortinget ber regjeringen utrede et tilsvarende system tilpasset norske og nordiske forhold.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå