Regjeringen: Umulig å innføre lavere bomtakster for biogass

Bompengesystemet kan ikke lese om det er biogass eller naturgass på tanken.

Regjeringen: Umulig å innføre lavere bomtakster for biogass
Tine er blant aktørene som kjører sine lastebiler på biogass. De bruker biogass produsert fra kumøkk i transporten.

I mai vedtok Stortinget at biogasskjøretøy skal likebehandles med nullutslippskjøretøy når det gjelder bompenger.