BYGG

Regjeringen trekker bevilgninger til bygg

FORSIKTIGE KOMMUNER: Kommunalminister Liv Signe Navarsete må erkjenne at kommunene ikke har benyttet de rentekompensasjonsordningene som ligger der. Derfor blir det nå kutt.
FORSIKTIGE KOMMUNER: Kommunalminister Liv Signe Navarsete må erkjenne at kommunene ikke har benyttet de rentekompensasjonsordningene som ligger der. Derfor blir det nå kutt. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
11. mai 2010 - 11:07

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg blir redusert i revidert nasjonalbudsjett. Ordningen er ment å skulle stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skole og svømmeanlegg og ruste opp eksisterende anlegg.

Men kommunene har vært tilbakeholdne med å benytte ordningen. Derfor blir bevilgningen redusert med 50 millioner kroner, fra 485. 3 til 435,3 millioner kroner.

Mindre til kirkebygg

Det samme gjelder kirkebygg der rentekompensasjonsrodningen var ment å stimulere til sikring og bevaring av kirkebygg. Bevilgningen reduserer først med 7.7 millioner kroner, som en følge av udisponerte midler fra 2009. I tillegg foreslår regjeringen å redusere bevilgningen ytterligere med 27.3 millioner kroner. Dette skyldes både nye renteanslag for inneværende år og at det er gitt færre tilsagn enn forutsatt. Dermed gjenstår 34.1 millioner kroner som rentekompensasjon for kirkebygg.

Mindre til sykehjem

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag blir redusert for omsorgsboliger og sykehjem.

Tilskuddet dekker sjablongmessige utgifter til renter og avdrag på lån som har påløpt siden 1. januar 1998 til sykehjemsplasser og omsorgsboliger som har fått tilskudd under Handlingsplanen for eldreomsorgen og Opptrappingsplanen for psykisk helse. På bakgrunn av nye renteanslag for 2010 foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 50 mill. kroner, fra 1 211,1 mill. kroner til 1 161,1 mill. kroner.

Kommunene bygger ikke

I 2008 ble det innført et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Fram til og med 2010 er det fastsatt tilsagnsrammer som gir rom for til sammen 6 000 enheter, henholdsvis 1 000, 2 500 og 2 500 enheter i 2008, 2009 og 2010.

Tilsagnsrammen var på 1 305 millioner kroner i 2009. Dette ga rom for å gi tilskudd til 2 500 nye enheter. Det kom imidlertid færre søknader enn antatt, og det ble gitt tilsagn for 926,1 mill. kroner i 2009, tilsvarende i underkant av 2 000 enheter. Dette gir et redusert bevilgningsbehov i 2009-2012 på til sammen om lag 380 mill. kroner. I henhold til gjeldende utbetalingsplan vil dette gi et mindrebehov på 132,9 millioner kroner i 2010. Regjeringen foreslår derfor å redusere med dette beløpet, til 768 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen redusere tilsagnsfullmakten med drøyt 170 millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.