Regjeringen: Strømstøtte for næringslivet senest når statsbudsjettet legges fram

Regjeringen tar sikte på å fremme en egen sak om strømstøtte for næringslivet senest i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for neste år.

Regjeringen: Strømstøtte for næringslivet senest når statsbudsjettet legges fram
Statsbudsjettet legges fram 6. oktober. Senest da vil regjeringen foreslå en ordning med strømstøtte for næringslivet, ifølge olje- og energiminister Terje Aasland.. Foto: Lise Åserud/NTB

Det går fram av brevet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sendte Stortingets presidentskap mandag ettermiddag.

Aasland var bedt om å sende en tidsplan for regjeringens arbeid med strømsituasjonen og oppgir nå at den mye omtalte strømstøtteordningen for bedriftene senest kommer når forslaget til statsbudsjettet for neste år blir framlagt for Stortinget.

Det skjer klokka 10 torsdag 6. oktober.

Fra før er det kjent at regjeringen vil øke strømstøtten for folk flest til 90 prosent når prisene stiger over 70 øre fra og med 1. september. I tillegg vil den etablere en styringsmekanisme som gjør det mulig å begrense krafteksporten når vannmagasinfyllingen blir for lav.

Aasland tar sikte på «at dette arbeidet sluttføres i høst», og skriver at han vil orientere Stortinget på egnet måte.

Les også