Regjeringen lanserer kondemneringsordning for skip

Vil at eldre fartøy skal erstattes av null- og lavutslippsfartøy.

Regjeringen lanserer kondemneringsordning for skip
Mer klimavennlige skip langs kysten bidrar til å redusere utslippene, sier næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Eirik Helland Urke

Regjeringen lanserer en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og en låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten.

Ordningene skal stimulere til grønn flåtefornyelse og reduserte klimagassutslipp fra norsk skipsfart.

– Kondemneringsordningen vil bidra til at gamle skip hogges opp, og ikke lenger forurenser langs kysten. Mer klimavennlige skip langs kysten bidrar til å redusere utslippene. I tillegg kan dette sikre og skape nye grønne arbeidsplasser og styrke næringens konkurransekraft internasjonalt, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Målet er at eldre fartøy skal erstattes av null- og lavutslippsfartøy.

Låneordning

Tiltaket vil gjøre både fiskeri- og havbruksnæringen mer grønn og bærekraftig, mener fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Som del av regjeringens koronatiltak rettet mot næringslivet, ble det i mai vedtatt å etablere en egen låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten. Det er bevilget 300 millioner kroner til tapsavsetning for ordningen, som gir en total låneramme på 600 millioner kroner.

– Jeg oppfordrer rederier som ønsker å fornye lasteskip eller fiskefartøy, til å undersøke mulighetene. Vi trenger grønne sjøtransportløsninger framover, sier Ingebrigtsen.

Målgruppen for kondemneringsordningen er norskregistrerte foretak som har lasteskip i nærskipsflåten som går mellom norske havner og norske og europeiske havner.

Les også

Les mer om: