– En av nøklene til å møte behovene i et raskt skiftende arbeidsliv, er å la ansatte få kompetansepåfyll på jobb. Vi merker at det er stort behov for slike fleksible etter- og videreutdanningstilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen.

Industri- og byggenæringen får litt over 31 millioner kroner, avfall- og  gjenvinningsbransjen får 24,5 millioner kroner, jordbruk, skogbruk og gartnerinæringen får 16 millioner, mens maritim næring får 10 millioner.

Bransjeprogrammene er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir i jobben.

– Partssamarbeidet er avgjørende for at aktørene klarer å utvikle målrettede og skreddersydde tilbud som er korte og fleksible, sier Borten Moe.

Bransjene selv etterlyste økt kompetanse på ulike tema knyttet til bærekraft, og i år er det mange av tildelingene som går til utdanningstilbud som svarer på dette.