Regjeringen eser ut i hemmelighet

Regjeringen eser ut i hemmelighet
FREDET: Keysersgate 8 fra f1899 skal renoveres som en del av R6-prosjektet og bli en del av regjeringskvartalet. Bilde: Jiri Havran

R6

  • Helse og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Departementenes Servicesenter skal inn i R6 som får 21.200 m 2. Byggene skal forbindes med resten av regjeringskvartalet med kulvert. Kostnadsrammen er 870 millioner kroner.
  • Teatergaten 9 skal rives, det skal føres opp et nytt bygg på 16 etasjer.
  • Keysersgate 8 skal rehabiliteres i overenstemmelse med riksantikvarens krav. Bygget stammer fra 1899.
  • Kyesersgate 6 skal rehabiliteters med nye fasader og få halvannen ekstra etasjer.
  • Rivingsarbeidene starter høst/vinter 2008/09
  • Byggearbeidene starter vår/sommer 2009
  • Ferdigstillelse 2011/2012


I løpet av året blir et knippe større norske entreprenører invitert til en prekvalifisering.

Byggearbeidene er regulert av sikkerhetsloven, dermed er utenlandske selskaper utelukket.

Svenskeide selskaper som Skanska Norge, Peab og NCC regnes som norske.

Store utfordringer

Prosjektleder Jens-Petter Lunde i Statsbygg opplyser at de ingeniørmessige utfordringene formelig står i kø for dette prestisjeprosjektet.

– Vi skal rive et bygg midt i sentrum og bygge nytt med fire etasjer under grunnen og 12 over. Det skal bygges en kulvert som forbinder byggene med resten av regjeringskvartalet og vi skal kople tre eksisterende bygg sammen til ett, sier han.

Ferdig med prosjekteringen

På toppen av dette kommer sikkerhetsforholdene, miljøhensyn og at ett av byggene er vernet.

Prosjekteringen er allerede gjennomført, prosjektet kom opp så tidlig som 1996, og har ligget i en skuff og ventet på nødvendige midler.

Les mer om: