Regionvegsjefer byttes ut

Regionvegsjefer byttes ut
Olav Ellevset går av som regionsjef i Vest neste år.

Begge er blitt bedt av vegdirektøren om å lede viktige utredningsprosjekter framover.

Regionvegsjef i region vest, Olav Ellevset, er bedt om å ta ansvaret for prosjektet 'Ferjefri E39'.

- Ved at han tar dette ansvaret vil vi får et sterkt fokus på denne samfunnsutfordringen, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Regionvegsjef i sør, Andreas Setsaa, vil også fortsette i Statens vegvesen.

- Hans ansvar framover vil bli nærmere vurdert. Han vil få viktige oppgaver i en kombinasjon av våre utfordringer og hans brede erfaring, sier vegdirektøren.

Endringene skjer etter nær dialog mellom vegdirektøren og de to regionvegsjefene.

Begge regionvegsjef-stillingene vil nå bli kunngjort offentlig.

Les mer om: