OLJE OG GASS

- Regelverket er godt nok

28. mars 2008 - 13:39

Det sier undersøkelseskommisjonens leder Inger Lyng.

Regelpraktisering

– I våre anbefalinger etter forliset står etterlevelse av gjeldende regelverk sentralt. Det finnes allerede mange krav og sikkerhetsregler, men praktiseringen av disse må forbedres, sa Lyng under framleggelsen av undersøkelseskommisjonens rapport i dag.

Kommisjonens hovedkonklusjon er å fordele skylden på både rederi, operatør og rigg og den samlede systemsvikt hos disse.

Les også:

Samtidig fremmer kommisjonen en rekke anbefalinger for å hindre tilsvarende ulykker i framtiden.

Egne stabilitetskrav

De fleste anbefalingene er utdypninger av eksisterende regelverk. Samtidig foreslår kommisjonen enkelte tiltak som vil innebære forskriftsendringer:

Kommisjonen anbefaler at det innføres egne stabilitetskrav for ankerhåndteringsfartøy. Dette innebærer også at slepekraft og trekkraft for vinsjene på disse fartøyene velges avhengig av stabilitetsegenskapene.

I tillegg skal stabilitetsboken ha fartøyspesifikke forhold oppført: konkrete operative restriksjoner, kapasiteter for gitte operasjoner og øvrige operative forhold som har betydning for fartøyets stabilitet.

Bedre sikkerhetsstyring

Kommisjonen anbefaler i tillegg følgende tiltak:

 • Det bør stilles strengere krav til rederienes sikkerhetsstyring. I stedet for å fokusere kun på farene som kan oppstå på dekk, bør også risikoen for selve fartøyet kan bli utsatt for vurderes.
 • Det må komme nye rutiner for overlapping og handover slik at offiserene sikres tilstrekkelig med tid til å gjøre seg kjent med et nytt fartøy
 • Rutinene for å føre oversikt over hvem som er om bord må innskjerpes
 • Krav til formell opplæring og eventuell sertifisering av vinsjførere og tilsvarende sertifisering av selve vinsjutstyret med testing av maksimale operasjonelle kapasiteter
 • Ankerhåndteringsfartøyenes slepekraftsertifikat bør bedres for å gi et mer realistisk bilde av de kapasiteter og begrensninger
 • Det bør stilles krav til plassering av redningsflåter om bord slik at disse blir frigjort også når fartøyet blir liggende opp ned
 • Redningsdraktene bør forbedres ved å gjøre dem mer brukervennlige i en evakueringssituasjon
 • Plassering av nødpeilesender bør vurderes. Under forliset ble den ikke utløst slik den skulle
 • Det bør vurderes å innføre krav til ferdskriver også for rigger og fartøy under 3.000 tonn
 • Operatørenes riggflyttingsprosedyrer må gjøres spesifikke for hver operasjon og være enkle å forstå for dem som skal operere etter dem. Det må innskjerpes at operatør og rigg utarbeider risikovurderinger for hele operasjonen før den settes i gang
 • Det bør innføres en oppmerksomhetssone langs ankerlinjen som indikerer en maksimal avstand som fartøyet skal holde seg innenfor ved utkjøring av anker

– Jeg håper at denne gode og fyldige rapporten bidrar til størst mulig sikkerhet i framtida for dem som arbeider med slike vanskelige operasjoner, sa justisminister Knut Storberget da han fikk overrakt kommisjonens råd.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.