Refser returordning

  • energi

Det er spesielt Ragn-Sells Elektronikkgjenvinning AS på Skårer som får gjennomgå. Statens Forurensningstilsyn (SFT) mener at bedriften har gjort for lite for å gjøre ordningen kjent. Derfor har de heller ikke oppnådd et akseptabelt volum på returordningen, mener tilsynet.

– Dersom ordningene for innsamling og gjenvinning av EE-avfall ikke fungerer slik de er tenkt, blir resultatet at utslippene av miljøgifter fra EE-avfall fortsetter. Dette kan gi alvorlige følger for miljøet på lengre sikt, og derfor reagerer vi nå, påpeker avdelingsdirektør i Trond Syversen i SFT i en pressemelding.

72 bedrifter over hele landet er medlemmer av Ragn-Sells system, og de har fått brev fra SFT med trussel om tvcangsmulkter opp til 200.000 kroner. Mange av dem som skal levere EE-avfall, vet ikke at ordningen finnes.

Heller ikke de som er tiltenkt en rolle i den, har fått vite hva de skal gjøre. Linjegods- og NorCargo-terminaler oppgitt som leveringspunkter for avfallet, men en stikkprøvekontroll på noen av terminalene viste at de ansatte der ikke engang visste at det er slik, skriver SFT på sine internettsider.