ENERGI

Redusert fjernvarme for Gardermoen

Det opplyser avdelingsingeniør Viggo Iversen hos NVE. Han mener det skal være anledning til å søke om ytterligere midler til utvidelse. Men etter årsskiftet vil tildelingen av midler bli foretatt av Enova. NVE vil overføre flere virksomheter til det nye enøkorganet innen 1. januar 2002.

Adm. direktør Stein Randby i Gardermoen Fjernvarme AS har tidligere sagt at fjernvarmeprosjekter er lite skalerbare av natur, og dermed vanskelige å utvide når byggene er prosjektert.

Les mer om: