ENERGI

Redusert biosatsing på Gardermoen

Norges største fjernvarmeprosjekt på Gardermoen kan likevel bli realisert, i redusert format. Gardermoen Fjernvarme har fått tilsagn om 18 millioner kroner i støtte, hvilket betyr et anlegg på 40 gigawattimer årlig til rundt 90 millioner kroner. Eierne, Viken Energinett og Gjermå Energi, vurderer nå om de skal ta risikoen på et nedskalert prosjekt.

– Våre eiere er kommersielle og ønsker avkastning på kapitalen. Men de tenker også langsiktig, og ser seg tjent med å bygge ut fjernvarme i området, sier administrerende direktør Stein Randby hos Gardermoen Fjernvarme AS.

Opprinnelig ønsket de å etablere et fjernvarmeanlegg på 77 gigawattimer til 232 millioner kroner. Det betinget imidlertid en offentlig støtte på 60 millioner kroner.

– Vi har fått signaler om at NVE vil følge med og vurdere ytterligere støtte, hvis det viser seg å bli et reelt behov for det. Det er i utgangspunktet vanskelig å skalere opp et påbegynt prosjekt, men umulig er det ikke, sier Randby.

Prosjektet har oppstart i 2003, og skal sluttføres i 2004. Forutsetningene for å bygge et biobrenselanlegg i Gardermoen-området regnes for å være usedvanlig gode. Tilgangen til flis, bark og annet biobrensel er stabil og god.

– Vi har ikke et godt fungerende marked for biobrensel i Norge, slik som for eksempel i Sverige. Dette prosjektet ligger geografisk maksimalt gunstig til, og kan virke til en ønsket profesjonalisering av det norske markedet, påpeker Randby.

Les mer om: