Reduserer støy

SAW-FILTER: Utsnitt av et piezoelektrisk kvartskrystall med metallmønster. Den lyse stripen er over 1000 tynne fingre i aluminium. Krystallet er festet i en metallkapsel.
NANOARBEIDERE: Ellen Dahler Tuset og Stig Rooth i Norspace opererer på nanonivå for satellitter i verdensrommet. (Bilde: CLAUDE R. OLSEN)

Kunnskap om matematikk og materialer har gitt Norspace en dominerende stilling i verdensmarkedet på SAW-filtre.

Det unike med SAW-filtrene er at de kun slipper gjennom de frekvensene kunden ønsker.

De reduserer støyen i signalene som kommer fra satellitten.

Hemmeligheten ligger i å utnytte bølgebevegelsen på overflaten av piezoelektriske materialer. Bevegelsen på krystalloverflaten er mindre enn en Ångstrøm (en tidels nanometer), og altså mindre enn størrelsen på et atom.

Norspace har levert SAW-filtre til rundt 85 av satellittene som i dag svever rundt kloden.

Med 15 års levetid og ingen mulig het for reparasjon kan ikke en kommunikasjonssatellitt stoppe på grunn av en komponent som svikter. Feiltoleransen er null.

Norspace bearbeider skiver av krystallen, legger på metallsjikt og monterer brikkene. Sender og mottaker på brikkene ligger som fingre med ned mot 300 nanometers mellomrom. Bak ligger matematiske beregninger og simuleringer. Dagens filtre er laget av kvartskrystall, litiumniobat og litiumtantalat.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå