Redesign av havvindpark gir milliongevinst

Redesign av havvindpark gir milliongevinst
ØKER: Et helt nytt oppstillingsmønster ved den kommende havvindparken ved Anholt vil øke elproduksjonen fra parken med 1,5 prosent. (Illustrasjonsbilde) Bilde: REPower

Et helt nytt oppstillingsmønster ved den kommende havvindparken ved Anholt vil øke elproduksjonen fra parken med 1,5 prosent.

Det vil øke parkens inntjening med et tresifret millionbeløp i løpet av parkens levetid, skriver danske Ingeniøren .

Mønster

Den endelige plasseringen av de 111 vindturbinene er nettopp blitt offentliggjort. Ifølge Dong Energy, som skal sette opp parken, vil særlig mønsteret med mange turbiner ute i kantene av parkeområdet kunne øke elproduksjonen.

– Elproduksjonene økes fordi turbinene i dette mønsteret forstyrrer hverandre mindre rent vindmessig. Samtidig medfører det mindre turbulens og dermed mindre påvirkning på hele konstruksjonen, noe som gjør at vi kan spare stål på fundamentene, forteller Leo E. Jensen, ledende ekspert i vindteknologi hos Dong Energy til Ingeniøren.

Turbiner på kanten

Hovedprinsippet er som sagt at det plasseres flest mulige turbiner langs ytterkanten av parken, men også at flest mulig turbiner står usjenert i forhold til den dominerende vindretningen, som er vest syd-vest.

Parken er utformet med en så stor ytre omkrets som mulig.

Turbulensen som turbinene skaper ved denne plasseringen påvirker luften rundt parken i stedet for nabovindturbinen.

Stor avstand

Dem nye plasseringen gir et forholdsvis stort parkareal i forhold til den installerte effekt, noe som også gir en relativ stor avstand mellom turbinene.

Det valgte oppstillingsmønsteret dekker et 88 kvadratkilometer stort område innenfor et samlet areal på 144 kvadratkilometer.

Samlet sett er parken om lag 20 km lang og opp til 5 km bred.

Les mer om: