OLJE OG GASS

Rederier får skattefrihet

Bilde: DNV


Oslo (NTB-Per Christensen): Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sier at den nye skatteordningen både tar hensyn til næringens konkurransebetingelser, arbeidsplassene langs kysten og samfunnets krav om rettferdig fordeling.

Dette betyr at rederstanden må bidra mer til fellesskapet ved å gjøre opp for seg, før de får den tilnærmede nullskatten de har bedt om lenge.

De øvrige 7 milliardene av gjeldssummen vil ikke bli innkrevd, men kan blir stående i selskapene. Men også til dette er det knyttet en betingelse. Pengene må brukes på miljøtiltak, hvis ikke blir de innkrevd.

Nærings- og skipsfartsminister Dag Terje Andersen (Ap) sier at en bred maritim næring forutsetter at det fortsatt er skipsfart i Norge. Mellom 90.000 og 100.000 arbeidsplasser er tilknyttet maritim næring. Han er sterkt uenig i Rederiforbundets uttalelse om at skattepakken er en «styrt avvikling».

– Forutsigbarheten i nå bedre enn noen gang, sier han.

Utflagging

Halvorsen sier at regjeringen tar næringens miljøambisjoner på alvor.

– Rederinæringen får nå skattefritak slik de har bedt om, men ikke uten å gjøre opp regningen først. Nå er det ingen grunn til at norske redere skal flagge ut. Betingelsene framover blir de samme som i EU, sier Halvorsen.

Regjeringen så seg fredag ettermiddag tvunget til å gå ut med forslaget til ny skatteordning for rederiene etter at ryktene begynte å svirre. Det nye ordningen blir formelt lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet 5. oktober.

– Hvis vi hadde fortsatt med dagens ordning uten å gjøre noen endringer, ville næringen sakte med sikkert ha forvitret ettersom skipene blir eldre og ingen investeringer gjøres i Norge. Dette gjør vi nå gjort noe med, sier Halvorsen.

En fortsettelse ville ha betydd at den akkumulerte skattekreditten aldri ville bli innkrevd, bare skjøvet framover i tid, og kontraheringene ville bli foretatt i utlandet.

Vinn-vinn

– Vi snur med dette en tap-tap-situasjon til en vinn-vinn, sier finansministeren. Hun tror ikke at de nye reglene vil føre til noen rasering av skipsfarten og masseflukt til bekvemmelige land.

– Når får rederne rammebetingelser som gjør at de kan operere fra Norge, sier hun.

Halvorsen sier at en omfattende skattefavorisering fram til nå har bidratt til en betydelig formuesoppbygging hos eierne. Flere av Norges rikeste personer har tilknytning til skipsfartsnæringen. Hele 75 prosent av den samlede skattegjelden kan knyttes til 6 prosent av selskapene.

– Dette vi legger fram, er ikke milde gaver til rederne. Men denne pakken vil redernes faktiske innbetaling av skatt bli høyere enn ved en videreføring av dagens ordning. Men det blir nå lønnsomt å investere i norske selskaper, og det har næringen selv gitt uttrykk for at den vil, sier finansministeren.

Frp-formann Siv Jensen vil studere forslaget nærmere, men sier det vil være synd om en verdiskapning på 100 milliarder kroner i året skal flagges ut på grunn av at SV sitter i regjering.

Venstre-leder Lars Sponheim synes det virker kaotisk når regjeringen innkaller til pressekonferanse to timer en partilederdebatt for å fortelle om forslag som kom om én måned. (©NTB)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.