Redd for vann i kjelleren? Her er fire ganske enkle tiltak for å løse problemet

Mye vann i hagen når det regner, eller tilbakeslag i kloakken? Disse grepene kan utgjøre en forskjell.

Redd for vann i kjelleren? Her er fire ganske enkle tiltak for å løse problemet
Tidligere har det vært vanlig å lede vannet fra taket inn i dreneringen. Det kan gi vann i kjelleren. Riktig belegningsstein og planter på taket er andre tiltak.

I Oslo har man valgt å skanne hele byen for å finne ut hvor overflatevannet tar veien. Det er en del av arbeidet med å skape trygge flomveier. I den forbindelse ser kommunen at mange huseiere har såkalte lavpunkter inn mot grunnmuren; områder der vann kan samle seg og gjøre skade.