SAMFERDSEL

Redd deg selv fra tunneldøden

I mange av de eldste jernbanetunnelene i landet er så godt som ingen sikringstiltak gjennomført. Skrekkscenariet er at et gammelt, dieseltrukket tog, fullt av barn som skal på vinterferie, kjører gjennom en lang tunnel uten varslingsanlegg, brannslokking, nødlys, rømningsveier eller informasjon av noe slag.

-Ingen av disse sikringstiltakene er i dag påbudt i detalj, forteller Quale.

Hovedregelen i et dokument som heter "Forskrift om krav til anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane" er at togframføring skal skje så trygt og sikkert som mulig.

Sikkerhetsrapporter kommer snart

-Sikkerheten er nå under vurdering, sier tilsynssjef Quale.

Driftsselskapene har lenge arbeidet med sikkerhetsanalyser. Flere av analysene vil munne ut i rapporter allerede i denne måneden. Først da vil Statens jernbanetilsyn ha en grundig og godt dokumentert oversikt over tilstanden.

Deretter kan Statens Jernbanetilsyn med loven i hånd pålegge endringer og utbedringer når det gjelder krav til materiellet, til dem som fører togene, til utstyret om bord, og om krav til rømningsveier, nødbelysning og informasjon.

På spørsmål fra tekblad.no om ikke arbeidet med å få sikrere tunneler er noe som driftsselskapene - i dette tilfelle Oslo Sporveier og Jernbaneverket sammen med NSB, for lengst burde ha analysert og gjort noe med, svarer Quale følgende:

- Det eneste jeg vil si om dette akkurat nå, er at det skal bli veldig godt å få håndfast dokumentasjon angående sikkerhetsnivået og hvordan det kan forbedres.

Les mer om: