Redaktørskifte

Fra årsskiftet er Claude R. Olsen tilbake som ansvarlig redaktør for Teknisk Ukeblad og nettsidene tekblad.no. Olsen var fra juli 2000 og til juli 2001 engasjert ved Eksportrådets kontor i San Francisco, hvor han fulgte utviklingen av nettmediene nøye. Konstituert ansvarlig redaktør Anders J. Steensen går tilbake til stillingen som fagredaktør for offshore i bladet.

Neste år vil leserne merke endringer i bladet. De gule sidene vil heretter komme bakerst i bladet. Endringer i trykkeprosessen medfører at alle stillingsannonser kan tilbys i firefargers trykk. Det gir annonsørene nye muligheter for å profilere seg.

Når de gule sidene omplasseres, gir dette muligheter for å fremheve arbeidslivsstoff i Teknisk Ukeblad. Skillet mellom temastoff og aktuelt/samfunnstoff reduseres når alt redaksjonelt stoff samles i bladet.

(ajs)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå