ARBEIDSLIV

Redaktørskifte

Fra årsskiftet er Claude R. Olsen tilbake som ansvarlig redaktør for Teknisk Ukeblad og nettsidene tekblad.no. Olsen var fra juli 2000 og til juli 2001 engasjert ved Eksportrådets kontor i San Francisco, hvor han fulgte utviklingen av nettmediene nøye. Konstituert ansvarlig redaktør Anders J. Steensen går tilbake til stillingen som fagredaktør for offshore i bladet.

Neste år vil leserne merke endringer i bladet. De gule sidene vil heretter komme bakerst i bladet. Endringer i trykkeprosessen medfører at alle stillingsannonser kan tilbys i firefargers trykk. Det gir annonsørene nye muligheter for å profilere seg.

Når de gule sidene omplasseres, gir dette muligheter for å fremheve arbeidslivsstoff i Teknisk Ukeblad. Skillet mellom temastoff og aktuelt/samfunnstoff reduseres når alt redaksjonelt stoff samles i bladet.

(ajs)

Les mer om: