ARBEIDSLIV

Realistene ut av skolen

29. sep. 2000 - 13:12

De siste 10-20 år har det nesten ikke vært noen nyrekruttering av realister med hovedfag til skolen, sa Jan Trulsen, dekanus ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat-nat) på Universitetet i Oslo under Ungforsk 2000.

– Den manglende nyrekrutteringen skyldes at næringslivet har absorbert alle de nyutdannede kandidatene. Konklusjonen av dette er at lærere med hovedfag i realfag om fem til ti år omtrent ikke vil finnes i skolen. Hvem skal da stå for oppgaven med å inspirere og gi den første opplæring i realfag til våre unge? Hvordan skal vi da frembringe de eksperter med realfagsbakgrunn som vi vil trenge for å videreutvikle vårt næringsliv i fremtiden? spør Trulsen.

Bekymret

Selv om årets Ungforsk-arrangement samlet rekordmange skoleelever fra ungdomsskolen, er det flere enn Trulsen som er bekymret over at så få unge satser på utdanning innen realfag og teknologi.

Trulsen peker på det paradoksale i at dette skjer parallelt med at verden er mer teknologisert enn tidligere, og at vi er omgitt av tekniske hjelpemidler og installasjoner på alle hold. Bioteknologien står på spranget til gigantiske gjennombrudd. Det vil åpne for helt nye muligheter innen jordbruk, havbruk, næringsmidler, miljøovervåking, medisin og helse.

Realfag står sentralt på disse områdene der karrieremulighetene er store. Likevel er interessen for fagområdet synkende.

– Uten at vi greier å snu trenden, vil vi ha problemer med å oppfylle kravet om personell som kan legget grunnlaget for et nytt, konkurransedyktig næringsliv og nye arbeidsplasser, sier Trulsen.

20 års forgubbing

I 1980 var hovedtyngden av realister med hovedfag i den norske skolen mellom 30 og 49 år. Fem år senere var gruppen 40-49 år på topp, mens de yngre årsgruppene var synkende. I 1995 var realfagslærerne mellom 50 og 59 de mest tallrike, om lag sju ganger flere enn de under 35 år.

Etter den tid har forgubbingen på dette området fortsatt. Realfagslærerne i 40-årsalderen minker, fordi de går over i 50-åringenes rekker uten å få tilsig av yngre. Samtidig forsvinner nesten alle nyutdannede realister med hovedfag til bedre betalte jobber i næringslivet.

– Vi trenger å heve prestisjen for realister og ingeniører i samfunnet, og vi trenger å gjøre det raskt. Vi har liten på oss, advarer dekanus Jan Trulsen ved Mat-nat på Universitetet i Oslo.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.